Şəxsi kabinet Online müraciət

Layihə daşımaları

Layihə daşımaları
  • ADY Express, multi-modal logistika layihələrinin, xüsusən də dəmir yolu şəbəkəsindən asılı daşımaları, həyata keçirilməsi sahəsində böyük təcrübəyə malikdir.  
  • Biz müntəzəm olaraq Poti-Gürcüstan və Ələt-Azərbaycan limanlarında yüklərin birbaşa gəmilərdən dəmir yolu vaqonlarına yüklənməsini təmin edirik, bu əməliyyatlarımız da həm xərclər həm də xidmət baxımından əhəmiyyətli üstünlüklərə malikdir.
  • Ağır çəkili və qabaritsiz yükləri daşımaq imkanına malik xüsusi texnikamız mövcuddur. Bu tip yüklərin daşınmasının təcrübəsini qazanmışıq.  
  • Ağır və qabaritsiz yüklərin avtomobil nəqliyyatında məhdudiyyət yaratdığını nəzərə alaraq, Azərbaycan və orta Asiya ölkələri üçün nəzərdə tutulan yüklərin, Gürcüstan və Azərbaycanda dəmir yolu vasitəsi ilə daşınması əlverişli həll variantdır.