Şəxsi kabinet Online müraciət

Maye yüklərin daşınması

Maye yüklərin daşınması

ADY Express xüsusi dəmir yolu vaqonlar və tank-konteynerlərdə, turşu, qələvi, propilen, propan və butan, benzin, dizel yanacağı və diğər kimyəvi, qaz və nefkimya məhsulların nəql edilməsində öz təcrübəsi və xidmətlərini təklif edir. 
Iri həcmdə neftkimya məhsullarının nəqli üçün, Biz həm dəmir yolu daşımaları həm də, Azərbaycan və Gürcüstandakı terminallardan yüklərin ötürülməsini təmin edirik. 
Gəmilərin demurajının olmaması üçün, burada planlaşdırma və əlaqələndirməyə böyük əhəmiyyət verilir. 
Yüksək ixtisaslı əməkdaşlarımız müştərilərin təhlükəli yüklərinin daşımalarını etibarlı və peşəkar həyata keçirir. Burada böyük əhəmiyyət təhlükəsizliyə diqqət yetirilir.