Cənub-Qərb

Cənub-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi Avropa Birliyi ilə Hindistan arasında yüklərin daşınmasına hesablanıb.
Cənub-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi

Şərq-Qərb

Orta Koridor və yaxud Trans-Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TXBNM) - Çindən Türkiyəyə və eləcə də Avropa Birliyi ölkələrinə və əks istiqamətdə yük daşımalarının artırılmasına xidmət edir.
Şərq-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi

Şimal-Cənub

Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi əsasən Hindistandan və İran Körfəzi regionundan, yüklərin Rusiya, Qərbi Avropa, Baltikyanı və Skandinaviya ölkələrinə çatdırılmasına hesablanıb.
Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi

Şimal-Qərb

Azərbaycan ərazisindən keçən Beynəlxalq nəqliyyat dəhlizidir. Marşrutun yaranma təşəbbüsü Azərbaycan dəmiryolçuları tərəfindən, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi reallaşandan sonra, irəli sürülüb.
Şimal-Qərb Nəqliyyat Dəhlizi

Zəngəzur

Zəngəzur dəhlizi region iqtisadiyyatının inkişafı üçün böyük imkan yaradacaq. Dəhliz Azərbaycanı Türkiyə və Avropa ölkələri, eləcə də Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləşdirəcək.
Zəngəzur

Xidmətlər

Maye yüklərin daşınması

ADY Express xüsusi dəmir yolu vaqonlar və tank-konteynerlərdə, turşu, qələvi, propilen, propan və butan, benzin, dizel yanacağı və diğər kimyəvi, qaz və nefkimya məhsulların nəql edilməsində öz təcrübəsi və xidmətlərini təklif edir. 

Konteynerlər

Azərbaycan və Orta Asiya ölkələrində etibarlı dəmir yolu şəbəkəsindən istifadə edərək vaxtında və keyfiyyətli qapıdan qapıya konteyner daşımalarını həyata keçirən həqiqətən Azərbaycan şirkətlərinin sayı məhduddur.

Qabsız yüklərin nəqli

Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında səpələnmiş xüsusi terminallar, böyük açıq sahələr və müasir avadanlıq, ADY Express müştərilərə son təyinat nöqtəsinə yüklərin nəql olunması tarifləri təqdim etməklə eyni zamanda müştərilərə alternativ iqtisadi cəhəddən əlverişli variantları təklif edir.

Layihə daşımaları

ADY Express, multi-modal logistika layihələrinin, xüsusən də dəmir yolu şəbəkəsindən asılı daşımaları, həyata keçirilməsi sahəsində böyük təcrübəyə malikdir.  

Dəniz daşımaları

ADY Express tərəfdaşlarla birgə, müxtəlif növ gəmiləri istismar edərək, Xəzər və Qara dənizdə maye yüklərin və yük vaqonlarının qarşılıqlı dəniz daşımalarını təklif edir 28-dən 50 vaqona qədər yerləşdirilən bərələrlə, ADY Express gün ərzində, 100 vaqon Xəzər dənizindən nəql etməyə qadirdir.
Maye yüklərin daşınması
Konteynerlər
Qabsız yüklərin nəqli
Layihə daşımaları
Dəniz daşımaları

Əlaqə